BlueChem

Incubator Bluechem introduces its related companies

Introduction Inopsys

Thanks to BlueChem for this beloving introduction! 

"

BlueChem stelt voor: water is de bron van het leven. Bij INOPSYS NV weten ze dat elke druppel telt. Daarom ontwikkelen ze mobiele installaties om afvalwater van chemie en farmabedrijven te zuiveren.

Bert Bastiaens vertelt hoe vervuilende componenten worden verwijderd, maar ook waardevolle en zeldzame materialen zoals zink, fosfor en palladium worden gerecupereerd. 

Met hun mobiele installaties doen ze dit alles ter plaatse. Er is dus geen transport of verbranding van afvalwater meer nodig en er zijn ook geen bijhorende CO2-emissies. Op deze manier werkt INOPSYS NV aan het sluiten van waterkringlopen en het voorkomen van waterschaarste. 


Meer weten over duurzame chemie in BlueChem?  https://lnkd.in/ddyXUGG

"

 

* required
Get in touch